Προεδρικό διάταγμα 28/5/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή όπως φαίνονται με την ένδειξη ΖΚΣ, Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων όπως φαίνονται με μπλε συνεχή και μπλε διακεκομμένη γραμμή αντίστοιχα στα ίδια διαγράμματα.

 

2. Μέσα στις Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή το ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 10,50 m και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων σε 60% της επιφάνειάς τους.

 

3. α) Στις Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) που εμπίπτουν στον τομέα ΙΑ ορίζεται δεύτερο αυξημένος συντελεστής 1,50.

 

β) Στις Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) που εμπίπτουν στον τομέα ΙΙΒ ορίζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής 1,30.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.