Προεδρικό διάταγμα 28/6/86 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως κάτωθι:

 

Για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μέχρι 400 m2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας αυτού.
Για τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερου των 400 m2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας αυτού.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis).

 

Β) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων ορίζονται ως εξής:

 

1. Πολιτιστικό κέντρο.

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του χώρου με τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο κόκκινο περίγραμμα που φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

 

β) Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9 m.

 

2. Χώρος γηπέδου.

 

Εντός του χώρου αυτού επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος με μέγιστο εμβαδόν 80 m2 για γραφεία, αποθήκη υλικού, χώρους υγιεινής και αποδυτήρια.

 

Τα έργα κατασκευάζονται σε συνδυασμό με φυτεύσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό 35% της επιφανείας του γηπέδου.

 

3. Τα κτίρια γυμνασίου και βρεφονηπιακού σταθμού πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m τουλάχιστον.

 

Γ) 1. Οι πεζόδρομοι διαμορφώνονται έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμοι μόνο για α) αυτοκίνητα πρώτης ανάγκης δήμου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Πρώτων Βοηθειών, β) για αυτοκίνητα τροφοδοσίας καταστημάτων, μεταφοράς υλικών οικοδομών, μετακόμιση και γ) αυτοκίνητα των κατοίκων προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σ' αυτούς.

 

2. Οι εκσκαφές θεμελίων και οι διατάξεις τάφρων για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. γίνονται με την επίβλεψη της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.