Προεδρικό διάταγμα 29/12/17b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου, Ιερού Ναού και χώρου συνάθροισης κοινού κάτωθεν αυτού, του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

 

α. συντελεστής δόμησης: 0,75

β. ποσοστό κάλυψης 50% της επιφάνειας του χώρου

γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου 15 m, με αφετηρία μέτρησης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

 

2. Επιπλέον των ανωτέρω επιβάλλονται μορφολογικοί και άλλοι περιορισμοί ως εξής:

 

α. να εξασφαλισθεί ασφαλής πρόσβαση στον Ιερό Ναό και στον υπόγειο χώρο του,

 

β. όλες οι επενδύσεις στον περιβάλλοντα χώρο του ναού να έχουν πάχος τουλάχιστον 25-30 cm και να κατασκευασθούν από αδρή πέτρα της περιοχής, σύμφωνα με τα τοπικά παραδοσιακά κατασκευαστικά πρότυπα,

 

γ. Η εξωτερική επένδυση του Ιερού Ναού να είναι από λαξευτή τοιχοποιία,

 

δ. προϋπόθεση για την έκδοση άδειας δόμησης είναι η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας, η οποία θα τεκμηριώνει την στατική επίλυση του έργου.

 

3. α. Η μελέτη ανέγερσης του Ιερού Ναού, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παρόν όρους, να εγκριθεί από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

β. κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της υπ' αριθμόν 8094/09-12-2010 απόφασης της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.