Προεδρικό διάταγμα 29/12/86b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Δήμο Αθηναίων η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983. Η τροποποίηση ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα.

 

Επίσης από το δημοτικό συμβούλιο γίνεται η αναστολή των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων ως ισχύει, κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

2. Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με το νόμο 1337/1983, ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης και το εύρος των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής. Εάν υπάρχει εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του δήμου τροποποιήσεις που αφορούν τη μείωση του εύρους των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής καθώς και τη μείωση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων. Με όμοια απόφαση μπορεί να επιβάλλεται ή τροποποιείται προκήπιο χωρίς μείωση του πλάτους του.

 

3. Ως βασικό οδικό δίκτυο κατά την προηγούμενη παράγραφο νοείται εκείνο που χαρακτηρίζεται στους χάρτες που συνοδεύουν το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ως ελεύθερες ή ταχείες λεωφόροι και ως αρτηρίες. Εάν δεν έχει εγκριθεί γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται οι δρόμοι οι οποίοι φαίνονται στα 7 διαγράμματα κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύουν το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 414/1980 (ΦΕΚ 113/Α/1980).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.