Προεδρικό διάταγμα 29/12/89d - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιείται το από 14-06-1989 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Κω (νομού Δωδεκανήσου) (ΦΕΚ 427/Δ/1989), διόρθωση (ΦΕΚ 468/Δ/1989),ως προς τα όρια των περιοχών 4 και 2)β όπως καθορίστηκαν με το άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος με την μείωση της περιοχής 4 και την επέκταση της 2)β και ειδικότερα στην περιοχή που ορίζεται από τον επαρχιακό δρόμο Κω - Ψαλίδι - Ιαματικές Πηγές, από του ύψους του ξενοδοχείου Δήμητρα σε επαφή με το όριο της ζώνης 2)β της ζώνης οικιστικού ελέγχου Κω, μέχρι τις Ιαματικές πηγές Αγίου Φωκά και σε βάθος 200 m από τον επαρχιακό δρόμο, όπως φαίνεται στο σχετικό χρωματισμένο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 72281/1989 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφου 2, 3 και 4 της ενότητας Γ του άρθρου 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

pd.29.12.89dCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.