Προεδρικό διάταγμα 29/5/86d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) και ζώνες κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) περιοχή της οποίας, εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 εδάφιο α του παρόντος όπως φαίνεται σε 3 από τα παραπάνω διαγράμματα.

 

Στις ως άνω ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) εμπίπτει και περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο με το άρθρο 1 εδάφιο, β του παρόντος. Στις ζώνες κοινωνικού συντελεστή ορίζεται αυξημένος συντελεστής δόμησης 1,20.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 08-08-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 745/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.