Προεδρικό διάταγμα 29/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία Περιφέρεια.

 

Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ3 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

Για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Α. Χώροι:

 

Ο συνολικός χώρος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 m2 και να περιλαμβάνει:

 

α) Δωμάτιο αναμονής ασθενών,

 

β) τουαλέτα με νιπτήρα

 

γ) χώροι θεραπείας ασθενών. Οι χώροι θεραπείας ασθενών, πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας.

 

δ) Σε περίπτωση συστέγασης Φυσιοθεραπευτών ο συνολικός χώρος του εργαστηρίου επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπόμενου για κάθε συστεγαζόμενο φυσικοθεραπευτή.

 

Β. Εξοπλισμός.

 

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

 

α) Τράπεζες θεραπείας δύο (2).

β) Πολύζυγο ένα (1).

γ) Τροχός ώμου ένας (1).

δ) Ποδήλατο στατικό (1).

ε) Ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, σπονδυλικής στήλης μία (1).

στ) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών ρευμάτων μία (1).

ζ) Συσκευή υπεριώδων και υπερύθρων ακτίνων, μία (1).

η) Συσκευή διαθερμίας, μία (1).

θ) Συσκευή υπερήχων, μία (1).

ι) Δινόλατρο ένα (1).

ι)α) Παραφινόλουτρο ένα (1).

ι)β) Συσκευή ηλεκτρομαλάξεων μία (1).

ι)γ) Μηχάνημα πρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού ένα (1).

ι)δ) Θερμά, ψυχρά επιθέματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.