Προεδρικό διάταγμα 29/9/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για το χώρο δημοτικού ωδείου.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του.
Συντελεστής δόμησης: 1,20.
Αποστάσεις του κτιρίου από τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 

β. Για το χώρο αθλητισμού

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας του.
Συντελεστής δόμησης: 1,20.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.
Αποστάσεις των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: 4 m.

 

γ. Για τους χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημοτικής αγοράς.

 

Συντελεστής δόμησης: 1,20.
Αποστάσεις των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: 4 m.

 

2. Επιπλέον των ανωτέρω για τους παραπάνω χώρους ισχύουν και τα εξής:

 

Κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση κτιρίου επιβάλλεται ο αρχιτεκτονικός έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Για τους χώρους στάθμευσης ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 230/1993 Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών (ΦΕΚ 94/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.