Προεδρικό διάταγμα 2/3/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων και υδροβίων οργανισμών σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και υπέργειες δεξαμενές για την καλλιέργεια υδροβίων ζώων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών, ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.}

 

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Το μέγιστο ύψος του θερμοκηπίου για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών ορίζεται σε 3 m, του θερμοκηπίου, υδροβίων οργανισμών σε 4,5 m και της υπέργειας δεξαμενής για την καλλιέργεια υδροβίων ζώων σε 1,5 m.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.