Προεδρικό διάταγμα 2/6/88b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

1) Το πολεοδομικό σχέδιο μιας πολεοδομικής ενότητας καθώς και τμημάτων οκτώ πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, χώρων παιδικού σταθμού, βρεφονηπιακού σταθμού, χώρων σχολείου (νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου), χώρων για εγκαταστάσεις, κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων, στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), χώρου διοικητικού κέντρου, πυροσβεστικής υπηρεσίας, κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), χώρου για διοικητικές εξυπηρετήσεις της περιοχής μη οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και ενοποίησή του με το χώρο αθλητικού κέντρου που εγκρίθηκε με το από [ΒΔ] 29-06-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 185/Δ/1972),

 

2) η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς στους παρακάτω χώρους, που βρίσκονται στις πολεοδομικές ενότητες τμημάτων των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται με την προηγούμενη παράγραφο:

 

α) στους χώρους σχολείου που εγκρίθηκαν με το [ΠΔ] 05-05-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Δ/1976) και την υπ' αριθμόν Γ/27155/2281/1978 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 670/Δ/1978), στο χώρο νηπιαγωγείου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Γ/5203/322/1979 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 203/Δ/1979) με τη μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών και

 

β) στο χώρο νοσοκομείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εγκρίθηκε με το από [ΠΔ] 07-10-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 349/Δ/1976), με τη μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών και την επαύξηση του χώρου αυτού,

 

γ) στο χώρο ιδρύματος απόρων παίδων που εγκρίθηκε με το από [ΠΔ] 22-11-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 412/Δ/1976) με τη μετατροπή τμήματος αυτού σε οικοδομήσιμους χώρους και

 

3) η τροποποίηση στα όρια σύνδεσης της ως άνω περιοχής επέκτασης με το εγκεκριμένο σχέδιο,

 

όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα δεκαεννέα (19) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 34335/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.2.6.88bCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.