Προεδρικό διάταγμα 2/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 565/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/1989 (ΦΕΚ 17/Α/1989) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 58/1994 (ΦΕΚ 45/Α/1994), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Συνιστάται προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή των ειδικών σημαντικών έργων σταθμών αυτοκινήτων στις περιοχές της Πρωτεύουσας (Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων) και Θεσσαλονίκης, του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών καθώς και των έργων του Προεδρικού Μεγάρου, της ανέγερσης νέας φυλακής Χαλκίδας, νέας φυλακής Τρικάλων, Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων στο Βόλο, Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών και Επισκευής και Συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών κατασκηνώσεων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στη Μαλακάσα Αττικής.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών είναι αρμόδια για την επίβλεψη και το άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής του ειδικού έργου Εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εργασιών στο Μέγαρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επί των οδών Πατησίων, Σολωμού, Κάνιγγος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 11/2001 (ΦΕΚ 11/Α/2001).

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 565/1994 καθώς και το άρθρο 2 του ιδίου προεδρικού διατάγματος καταργούνται.

 

3. Την ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων στην κατασκευή των προαναφερθέντων Έργων ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.