Προεδρικό διάταγμα 2/9/88c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου) σε τμήμα της πόλης που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 537/Δ/1979) και από 12-11-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 731/Δ/1985) και που εμπίπτει στις πολεοδομικές ενότητες Επάνω Σκάλα, Κιόσκι - Κουλμπάρα, Αγία Κυριακή, Άγιος Συμεών, Άγιος Θεράπων, Καμάρες, Λαγκάδα - Λαζαρέτο, Βουνάρι και Πυργέλια με τη μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών και την έγκριση της θέσης και διάταξης των κτιρίων τα οποία βρίσκονται μέσα στους χώρους ειδικών χρήσεων, όπως φαίνεται στα 8 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 56666/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

Β. Εγκρίνεται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Συμεών, Καμάρες, Λαγκάδα - Λαζαρέτο, Βουνάρι και Πυργέλια του δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου), που εμπίπτουν στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης, εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένες με την υπ' αριθμόν 26952/1206/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, κοινοχρήστων χώρων, χώρων παιδικής χαράς, παιδικού σταθμού, χώρου εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρου εγκαταστάσεων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Α.

 

Γ. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων Καμάρες, Αγία Κυριακή και Λαγκάδα - Λαζαρέτο του δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου), που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923, ως εξής:

 

Ι. του τμήματός τους που έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθμόν 26952/1206/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

ΙΙ. του τμήματός του που είναι αραιοδομημένο με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και

 

ΙΙΙ. καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι οδοί, κοινόχρηστοι χώροι, χώρος εκπαίδευσης, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα 4 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 56666/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.2.9.88c

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τροποποιήσεις ορίων ΙΑ και IV βλέπε άρθρο 1 του από 19-04-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 376/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.