Προεδρικό διάταγμα 30/9/91c - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς ΙΙ και ΙΙΙ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

1. Τομέας ΙΙ:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

Τομέας ΙΙΙ:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων διατάξεων για τους τομείς ΙΙ και ΙΙΙ θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Επί πλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας ΙΙ: 1,40.

Τομέας ΙΙΙ: 0,80

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων και για τους δύο τομείς: σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και για τους δύο τομείς σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.