Προεδρικό διάταγμα 30/9/91f - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Για τους οικοδομήσιμους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

Β. Για τους οικοδομήσιμους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

Γ. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α και Β και της ενότητας Γ, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Ε. Για όλους τους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής ισχύουν τα εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, 40% της επιφανείας τους.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2: 0,40.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 250 - 500 m2: 0,30.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου από 500 - 1.000 m2: 0,20.

δ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 1.000 m2: 0,10.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που βρίσκονται στους οικοδομήσιμους χώρους με χρήση αμιγούς κατοικίας 7,5 m και των κτιρίων που βρίσκονται στους οικοδομήσιμους χώρους με χρήση γενικής κατοικίας 9 m.

 

4. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 1,50 m.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

6. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μιας θέσης τουλάχιστον ανά διαμέρισμα εμβαδού πάνω από 50 m2 εκτός προκηπίου.

 

7. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την εκσκαφή θεμελίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.