Προεδρικό διάταγμα 312/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης όλων των απαιτουμένων αδειών (συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών) για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), ήτοι:

 

α) Για την κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτουμένων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας που ανήκουν στο Δημόσιο ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

β) Για την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων κάτω από κοινοχρήστους χώρους προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

γ) Για την κατασκευή υπογείων χώρων άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π. στους πιο πάνω κοινοχρήστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης ή υπόγειων διαβάσεων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.