Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων που εφαρμόζονται για τους αποφοίτους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και της [Α] 34861/1979 κοινής απόφασης των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Συγκοινωνιών Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων (ΦΕΚ 1081/Β/1979) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 22/1976 (ΦΕΚ 6/Α/1976) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.