Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση με δύο φωτογραφίες.

 

β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή στοιχεία που προκύπτουν από την Αστυνομική ταυτότητα για τον τόπο γέννησης και την ηλικία του υποψηφίου ή εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

 

γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί μονίμου διαμονής του.

 

ε) Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι άτομο υγιές με καλή όραση και ακοή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του προεδρικού διατάγματος 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού.

 

στ) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στα οποία πρέπει απαραίτητα ν' αναγράφονται με λεπτομέρεια στα στοιχεία του συνεργείου επισκευής μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, τα ακριβή στοιχεία του μηχανήματος ή των μηχανημάτων, ο τόπος εργασίας, το είδος της υπηρεσίας την οποία εκτελούσε ο υποψήφιος, ο ακριβής αριθμός των ημερομισθίων του, η ακριβής χρονολογία της υπηρεσίας του, καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της αδείας του αδειούχου χειριστή υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε σαν βοηθός ο υποψήφιος.

 

Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι θεωρημένα για την ακρίβεια του περιεχομένου από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ελλείψει ταύτης από την κατά τόπους αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ύστερα από γνωμάτευση των κατά τόπους Επαγγελματικών Οργανώσεων.

 

Επαγγελματικές Οργανώσεις, θεωρούνται μόνον τα κλαδικά Σωματεία των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο Σωματείο στην περιφέρεια του Νομού, η παραπάνω γνωμάτευση γίνεται μόνον από την Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.