Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Εργοδότης ή Κύριος του έργου είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

δ) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία που προΐσταται άμεσα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

 

2. Το όργανο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που έχει την αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις, να αποφασίζει για τη διάθεση της πίστωσης ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:

 

α) Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή τη μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

β) Τη λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών και,

 

γ) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.