Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφόσον η ανάληψη ή η άσκηση μίας από τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV εξαρτάται στην Ελλάδα από την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 54 αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη των εν λόγω γνώσεων και ικανοτήτων την προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.