Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας

 

Η εκπαίδευση των:

 

στη Γερμανία:

 

νοσοκόμων υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκόμων παιδαγωγών (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)),
φυσικοθεραπευτών (Krankengymnast(in)/Physiotherapeuuln))1,
θεραπευτών εργασίας / εργασιοθεραπευτών (Beschaftigungs - und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut),
καθηγητών ορθοφωνίας (Logopaede/Logopadin),
ορθοπτικών (Orthoptist(in)),
κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών (Staatlich anerkannte(r) Erzieher (in)),
κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών (Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-in)),
ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου (medizinisch-technische (r) Laboratoriums-Assistent(in)),
ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία (medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)),
ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής (medizinisch - technische (r) Assistent(in) fur Funktionsdiagnostik),
τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική (veterinarmedizinisch -technische(r) Assistent(in)),
διαιτολόγων (Diatassistent(in)),
βοηθών φαρμακείου (Pharmazieingenieur) που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31-03-1994 στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν,
λογοθεραπευτών (Sprachtherapeut(in))
νοσοκόμων γηροκομίας και γηριατρικής (Altenpflegerin und Altenpfleger), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων:

 

- είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμιση ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα.

 

1 Από την 01-06-1994, ο τίτλος Krankengymnast(in) αντικαταστάθηκε από τον τίτλο του Physiotherapeut(in). Ωστόσο οι επαγγελματίες του κλάδου που απέκτησαν το δίπλωμα τους πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν τον τίτλο του Krankengymnast(in).

 

στην Τσεχική Δημοκρατία:

 

βοηθών περίθαλψης (Zdravotnicky asistent), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που συμπληρώνεται από τις εξετάσεις maturitni zkouska,
βοηθών στον τομέα της διατροφής (Nutricni asistent), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις maturitni zkouska

 

στην Ιταλία:

 

οδοντοτεχνιτών (odontotecnico),
οπτικών (ottico), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων:

 

- είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,

 

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμιση ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

 

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα.

 

στην Κύπρο:

 

οδοντοτεχνιτών, που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία,
τεχνικών οπτικών, που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.

 

στη Λετονία:

 

οδοντιατρικών νοσοκόμων (zobarstnieclbas masa), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από τριετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας,
βοηθών βιοϊατρικού εργαστηρίου (biomedicmas laborants), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας,
οδοντοτεχνιτών (zobu tehnikis), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας,
βοηθών φυσιοθεραπευτή (fizioterapeita asistents), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας

 

στο Λουξεμβούργο:

 

ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία (assistant(e) technique medical (e) en radiologie),
ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου (assistant(e) technique medical(e) de laboratoire),
νοσοκόμων ψυχιατρικής (infirmier/iere psychiatrique),
ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής (assistant(e) technique medical(e) en chirurgie),
νοσοκόμων παιδιατρικής (infirmier(ere) en pediatrie),
νοσοκόμων αναισθησιολογίας και ανάνηψης (infirmier(ere) en anesthesie et en reanimation),
μασέρ (masseur),
παιδαγωγών (educateur/trice) που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων:

 

- είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμιση ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

- είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα. στις Κάτω Χώρες:

 

βοηθών κτηνιάτρου (dierenartassistent), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς ΜΒΟ) ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό σύστημα μαθητείας (LLW), που πιστοποιείται με εξετάσεις.

 

στην Αυστρία:

 

ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών και νέων (spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege), που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολή νοσοκόμων, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος,
ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους ψυχιατρικής (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολή νοσοκόμων, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος,
οπτικών φακών επαφής (Kontaktlinsenoptiker),
ποδολόγων (Fusspfleger),
τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων (Horgerateakustiker),
φαρμακοποιών (Drogist), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένης σε μαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,
μασέρ (Masseur), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκ των οποίων δύο έτη μαθητείας, δύο έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος σπουδών, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,
νηπιαγωγών (Kindergartner/in),
παιδαγωγών (Erzieher), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις-

 

στη Σλοβακία:

 

διδασκάλων χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών (ucitel' v tanecnom odbore na zakladnych umeleckych skolach), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5 ετών, εκ των οποίων 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια ειδικευμένη σχολή και μαθήματα 5 εξαμήνων για παιδαγωγική χορού,
του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών (vychovavatel· ν specialnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach socialnych sluzieb), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 8/9 έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλη δευτεροβάθμια σχολή και 2 έτη συμπληρωματικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης.
οδοντοτεχνιτών (zubny technik), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 ή 9 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενης από 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια υγειονομική σχολή, που ολοκληρώνεται με θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού σπουδών (maturitne vysvedcenie)

 

2. Τομέας των αρχιτεχνίτων (Mester/Meister/Maftre), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από το κεφάλαιο III, τμήμα ΙΙ, της παρούσας οδηγίας. Η εκπαίδευση των:

 

στη Γερμανία:

 

οπτικών (Augenoptiker),
οδοντοτεχνιτών (Zahntechniker),
τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων (Orthopadietechniker),
τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων (Horgerate-Akustiker),
κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων (Orthopadieschuhmacher)

 

στο Λουξεμβούργο:

 

οπτικών (opticien),
οδοντοτεχνιτών (mecanicien dentaire),
τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων (audioprothesiste),
μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών (mecanicien orthopediste/bandagiste),
κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων (orthopediste-cordonnier), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωμένης εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις η επιτυχία στις οποίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε με τη ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο ευθυνών

 

στην Αυστρία:

 

επιδεσμοποιών (Bandagist),
κατασκευαστών κορσέδων (Miederwarenerzeuger),
οπτικών (Optiker),
κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων (Orthopadieschuhmacher),
τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων (Orthopadietechniker),
οδοντοτεχνιτών (Zahntechniker),
κηπουρών (Gartner), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένες σε τρία τουλάχιστον έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξετάσεις οι οποίες παρέχουν τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος, εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου Meister,

 

η εκπαίδευση των αρχιτεχνίτων στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, και συγκεκριμένα των:

 

αρχιτεχνίτων στη γεωργία (Meister in der Landwirtschafit),
αρχιτεχνίτων στην οικιακή γεωργική οικονομία (Meister in der landlichen Hauswirtschaft),
αρχιτεχνίτων στην κηπουρική (Meister im Gartenbau),
αρχιτεχνίτων στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας (Meister im Feldgemusebau),
αρχιτεχνίτων στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),
αρχιτεχνίτων στην αμπελουργία και την οινοπαραγωγή (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στη γαλακτοκομία (Meister in der Molkerei- und Kasereiwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στην εκτροφή ίππων (Meister in der Pferdewirtschaft),
αρχιτεχνίτων στην ιχθυοκαλλιέργεια (Meister in der Fischereiwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στην πτηνοτροφία (Meister in der Geflugelwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στη μελισσοκομία (Meister in der Bienenwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στη δασοκομία (Meister in der Forstwirtschaft),
αρχιτεχνίτων στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
αρχιτεχνίτων στη γεωργική αποθήκευση (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωμένης εκπαίδευσης κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση παρεχόμενη εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής, πιστοποιούμενη με εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελμα οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου Meister-

 

στην Πολωνία:

 

διδασκάλων για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu), η οποία αντιστοιχεί σε εκπαίδευση διάρκειας:

 

i) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα, η οποία ακολουθείται από παιδαγωγικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, μαθήματα στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα στο οποίο θα διδάξουν ή,

 

ii) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας παιδαγωγικής τεχνικής σχολής ή,

 

iii) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής πείρας, η οποία πιστοποιείται από δίπλωμα αρχιτεχνίτη στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών

 

στη Σλοβακία:

 

αρχιτεχνίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης (majster odbornej vychovy),που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρης δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή/και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας), επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου και συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές στην παιδαγωγική ακαδημία ή σε τεχνικά πανεπιστήμια, ή πλήρης δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας, επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής στην παιδαγωγική ακαδημία, ή, μέχρι την 01-09-2005, ειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα κέντρα μεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ειδικές σχολές χωρίς συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές.

 

2. α. Meister / αρχιτεχνίτης (σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση/κατάρτιση με κατάληξη την απόδοση του τίτλου Meister/Maitre) στα εξής επαγγέλματα:

 

στη Γερμανία:

 

μεταλλουργός (Metallbauer),
μηχανικός χειρουργικών οργάνων (Chirurgiemechaniker),
κατασκευαστής αμαξωμάτων και οχημάτων (Karosserie- und Fahrzeugbauer),
μηχανικός αυτοκινήτων (Kraftfahrzeugtechniker),
μηχανικός ποδηλάτων και μοτοσυκλετών (Zweiradmechaniker),
ψυκτικός (Kalteanlagenbauer),
πληροφορικός (Informationstechniker),
μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων (Landmaschinenmechaniker),
οπλοποιός (Buchsenmacher),
λευκοσιδηρουργός (Klempner),
υδραυλικός εγκαταστάτης κεντρικής θέρμανσης (Installateur und Heizungsbauer),
ηλεκτροτεχνικός (Elektrotechniker),
κατασκευαστής ηλεκτρικών μηχανών (Elektromaschinenbauer),
ναυπηγός (Boots- und Schiffbauer),
οικοδόμος και τεχνίτης ξυλοτύπων / καλουπατζής (Maurer und Betonbauer),
κατασκευαστής και εγκαταστάτης θερμαστρών και αερόθερμων (Ofen- und Luftheizungsbauer),
ξυλουργός (Zimmerer),
στεγοποιός (Dachdecker),
οδοποιός (StraBenbauer),
ειδικός θερμομόνωσης και ηχομόνωσης (Warme-, Kalte- und Schallschutzisolierer),
φρεατορύχος (Brunnenbauer),
λιθοξόος και γλύπτης (Steinmetz und Steinbildhauer),
γυψαδόρος (Stuckateur),
βαφέας και λουστραδόρος (Maler und Lackierer),
εγκαταστάτης σκαλωσιών (Geriistbauer),
καπνοδοχοκαθαριστής (Schornsteinfeger),
μηχανικός ακριβείας (Feinwerkmechaniker),
επιπλοποιός (Tischler),
υποδηματοποιός (Seiler),
αρτοποιός (Backer),
ζαχαροπλάστης (Konditor),
κρεοπώλης (Fleischer),
κομμωτής (Frisor),
τεχνίτης υαλοπινάκων (Glaser),
υαλουργός και κατασκευαστής αντικειμένων από γυαλί (Glasblaser und Glasapparatebauer),
αναγομωτής και επιδιορθωτής ελαστικών αυτοκινήτων (Vulkaniseur und Reifenmechaniker)

 

στο Λουξεμβούργο:

 

αρτοποιός - ζαχαροπλάστης (boulanger-patissier),
ζαχαροπλάστης - σοκολατοποιός - παρασκευαστής ζαχαρωδών - παρασκευαστής παγωτών (patissier - chocolatier - confiseur - glacier),
κρεοπώλης - αλλαντοποιός (boucher-charcutier),
κρεοπώλης - αλλαντοποιός ιπποειδών (boucher-charcutier-chevalin),
ειδικός τροφοδοσίας (traiteur),
μυλωνάς (meunier),
ράπτης (ράφτρα) - μόδιστρος (μοδίστρα) (tailleur-couturier),
πιλοποιός (modiste-chapelier),
γουνοποιός (fourreur),
υποδηματοποιός (bottier-cordonnier),
ωρολογοποιός (horloger),
κοσμηματοπώλης - χρυσοχόος (bijoutier-orfevre),
κομμωτής (coiffeur),
αισθητικός (estheticien),
μηχανικός γενικών καθηκόντων (mecanicien en mecanique generate),
εγκαταστάτης ανελκυστήρων, αναβατορίων, κυλιόμενων κλιμάκων και εξοπλισμού χειρισμού φορτίων (installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mecaniques et de materiel de manutention),
οπλοποιός (armurier),
σιδηρουργός (forgeron),
μηχανικός βιομηχανικών και οικοδομικών μηχανημάτων (mecanicien de machines et de materiels industriels et de la construction),
ηλεκτρονικός - μηχανικός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (mecanicien- electronicien d'autos et de motos),
κατασκευαστής και επιδιορθωτής αμαξωμάτων (constructeur reparateur de carrosseries),
επισκευαστής αμαξωμάτων - βαφέας αυτοκινήτων (debosseleur-peintre de vehicules automoteurs),
περιελικτής μπομπίνων (bobineur),
ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών (electronicien d'installations et d'appareils audiovisuels),
κατασκευαστής επιδιορθωτής δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης (constructeur reparateur de reseaux de teledistribution),
ηλεκτρονικός πληροφορικής και πληροφορικής γραφείου (electronicien en bureautique et en informatique),
μηχανικός γεωργικών και οινοποιητικών μηχανημάτων (mecanicien de machines et de materiel agricoles et viticoles),
λεβητοποιός (chaudronnier),
gγαλβαvoπλάστης (galvaniseur),
ειδικός αυτοκινήτων (expert en automobiles),
εργολάβος οικοδομών (entrepreneur de construction),
εργολάβος οδοποιίας και συναφών επιστρώσεων (entrepreneur de voirie et de pavage),
κατασκευαστής τσιμεντοκονιάματος δαπέδου (confectionneur de chapes),
εργολάβος θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και στεγανοποίησης (entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d' etancheite),
εγκαταστάτης κεντρικής θέρμανσης - υδραυλικών (installateur de chauffage - sanitaire),
εγκαταστάτης ψυκτικός (installateur frigoriste),
ηλεκτρολόγος (electricien),
εγκαταστάτης φωτεινών επιγραφών (installateur d'enseignes lumineuses),
ηλεκτρονικός επικοινωνιών και πληροφορικής (electronicien en communication et en informatique),
εγκαταστάτης συστημάτων συναγερμού και ασφάλειας (installateur de systemes d'alarmes et de securite),
ξυλουργός - επιπλοποιός (menuisier-ebeniste),
παρκετοποιός (parqueteur),
εγκαταστάτης προκατασκευασμένων στοιχείων (poseur d'elements prefabriques),
κατασκευαστής - εγκαταστάτης για ρολά, παντζούρια, σκίαστρα και στόρια (fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store),
εργολάβος μεταλλικών κατασκευών (entrepreneur de constructions metalliques),
κατασκευαστής φούρνων (constructeur de fours),
στεγοποιός - λευκοσιδηρουργός (couvreur - ferblantier),
ξυλουργός (charpentier),
μαρμαροτεχνίτης - λιθοξόος (marbrier - tailleur de pierres),
τεχνίτης τοποθετήσεως πλακιδίων (carreleur),
τεχνίτης οροφών - προσόψεων (plafonneur-fa9adier),
βαφέας (peintre-decorateur),
τεχνίτης υαλοπινάκων - καθρεπτών (vitrier-miroitier),
τεχνίτης ταπετσαρίας τοίχου (tapissier - decorateur),
κατασκευαστής τοποθετητής καπναγωγών και θερμαστρών πορσελάνης (constructeur poseur de cheminees et de poeles en faience),
τυπογράφος (imprimeur),
οπερατέρ τηλεόρασης / κινηματογράφου (operateur media),
τεχνίτης μεταξοτυπίας (serigraphe),
βιβλιοδέτης (relieur),
μηχανικός ιατροχειρουργικού εξοπλισμού (mecanicien de materiel medico - chirurgical),
εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων (instructeur de conducteurs de vehicules automoteurs),
κατασκευαστής τοποθετητής επικαλύψεων και μεταλλικών σκεπών (fabricant poseur de bardages et toitures metalliques),
φωτογράφος (photographe),
κατασκευαστής επιδιορθωτής μουσικών οργάνων (fabricant reparateur d'instruments de musique),
εκπαιδευτής κολύμβησης (instructeur de natation) στην Αυστρία:
εργοδηγός (Baumeister hinsichtl. der ausfuhrenden Tatigkeiten),
αρτοποιός (Backer),
φρεατορύχος (Brunnenmeister),
στεγοποιός (Dachdecker),
ηλεκτροτεχνικός (Elektrotechniker),
κρεοπώλης (Fleischer),
κομμωτής και κομμωτής περουκών (στυλίστας) (Friseur und Peruckenmacher (Stylist)),
τεχνίτης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και υδραυλικών εγκαταστάσεων (Gas - und Sanitartechnik),
τεχνίτης υαλοπινάκων (Glaser),
τεχνίτης επικαλύψεων από γυαλί και λείανσης επίπεδου γυαλιού (Glasbeleger und Flachglasschleifer),
υαλουργός και κατασκευαστής αντικειμένων από γυαλί (Glasblaser und Glasinstrumentenerzeugung),
λείανση και διαμόρφωση κοίλου γυαλιού (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)),
τεχνίτης θερμαστρών - καπναγωγών (Hafner),
τεχνίτης θέρμανσης chauffage (Heizungstechnik),
τεχνίτης αερισμού (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Luftungstechnik (verbundenes Handwerk)),
τεχνίτης ψύξης και κλιματισμού (Kalte - und Klimatechnik),
ηλεκτρονικός επικοινωνιών (Kommunikationselektronik),
ζαχαροπλάστης, συμπεριλαμβανομένης της αρτοποιίας προϊόντων με καρυκεύματα, ζαχαρωδών, παγωτού και ειδών σοκολατοποιίας (Konditor (Zuckerbacker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen-Gefrorenesund - Schokoladewarenerzeugung),
μηχανικός αυτοκινήτων (Kraftfahrzeugtechnik),
τεχνίτης αμαξωμάτων συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των μεταλλικών τμημάτων και της βαφής (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)),
μεταποίηση πλαστικών υλών (Kunststoffverarbeitung),
βαφέας οικοδομών (Maler und Anstreicher),
λουστραδόρος (Lackierer),
επιχρυσωτής και διακοσμητής (Vergolder und Staffierer),
κατασκευαστής πινακίδων και επιγραφών (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)),
ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών και αυτοματισμών (Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung),
ειδικευμένος ηλεκτρονικός μηχανικός (Mechatroniker f. Elektronik),
πληροφορικής γραφείου και συστημάτων πληροφορικής (Biiro - und EDV - Systemtechnik),
ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα των μηχανών και στις τεχνικές παραγωγής (Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik),
ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Mechatroniker f. Medizingeratetechnik (verbundenes Handwerk)),
μηχανικός επιφανειών (Oberflachentechnik),
τομέας των τεχνικών του μετάλλου (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Metalldesign (verbundenes Handwerk)),
κλειδαράς (Schlosser),
σιδηρουργός (Schmied),
τεχνίτης γεωργικών μηχανημάτων (Landmaschinentechnik),
υδραυλικός (Spengler),
λεβητοποιός (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Kupferschmied (verbundenes Handwerk)),
αρχιτεχνίτης μαρμάρου συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τεχνητών λίθων και μωσαϊκών (Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher),
γυψαδόρος και τεχνίτης επιχρισμάτων (Stukkateur und Trockenausbauer),
επιπλοποιός (Tischler),
μακετίστας (Modellbauer),
βαρελοποιός (Binder),
τορναδόρος ξύλου (Drechsler),
ναυπηγός σκαφών (Bootsbauer),
γλύπτης (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (Bildhauer (verbundenes Handwerk)),
αναγομωτής (Vulkaniseur),
οπλοποιός (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου όπλων) (Waffengewerbe (Buchsenmacher) einschl. des Waffenhandels),
θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντιπυρική προστασία (Warme - Kalte - Schall - und Branddammer),
αρχιτεχνίτης ξυλουργός εργοδηγός (Zimmermeister hinsichtl. der ausfuhrenden Tatigkeiten), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξέταση καθώς και με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση αρχιτεχνίτη διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων αρχιτεχνίτη παρέχει το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματος ως ανεξάρτητου επαγγελματία, εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου του αρχιτεχνίτη Meister / Maitre.

 

3. Ναυτιλιακός τομέας

 

α) Ναυτιλία

 

Η εκπαίδευση του:

 

στη Λετονία:

 

αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων (kugu elektromehanikis),
χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων (kuga saldesanas iekartu masmists)-

 

στις Κάτω Χώρες:

 

αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS (VTS- functionaris)' που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση:

 

στη Λετονία:

 

i) για τον αξιωματικό ηλεκτρολόγο μηχανικό πλοίων (kugu elektromehanikis),

 

1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών,

 

2. αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών και 6 μηνών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή βοηθός ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίου με ισχύ γεννήτριας άνω των 750 kW. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών

 

ii) για το χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων (kuga saldesanas iekartu masmists),

 

1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών,

 

2. αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ως βοηθός μηχανικού ψυκτικού εξοπλισμού. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών,

 

στις Κάτω Χώρες:

 

Εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΗΒΟ) ή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΜΒΟ), που ολοκληρώνεται με σπουδές εθνικής και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιούνται με εξετάσεις.

 

β) Θαλάσσια αλιεία: Η εκπαίδευση του:

 

στη Γερμανία:

 

πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας (Kapitan BG/Fischerei),
πλοιάρχου ΒΚ αλιείας ανοικτής θαλάσσης (Kapitan BLK/Fischerei),
αξιωματικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας (Nautischer Schiffsoffizier BGW / Fischerei),
αξιωματικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας (Nautischer Schiffsoffizier BK / Fischerei

 

στις Κάτω Χώρες:

 

αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V (stuurman werktuigkundige V),
μηχανικού IV αλιευτικού πλοίου (werktuigkundige IV visvaart),
αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου (stuurman IV visvaart),
αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VI (stuurman werktuigkundige VI),

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση:

 

στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών
στις Κάτω Χώρες, κύκλου σπουδών που ποικίλει μεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή, και ολοκληρώνεται με μια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος δώδεκα μηνών, και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Torremolinos (διεθνής σύμβαση του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων).

 

4. Τεχνικός τομέας

 

Η εκπαίδευση του:

 

στην Τσεχική Δημοκρατία:

 

εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου (autorizovany technik, autorizovany stavitel), που αντιστοιχεί σε εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει 4 έτη δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση maturitni zkouska (δευτεροβάθμια τεχνική σχολή) και 5 έτη επαγγελματικής πείρας που ολοκληρώνεται με εξετάσεις επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση των επιλεγμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον οικοδομικό τομέα (σύμφωνα με το νόμο αριθμός 50/1976 Sb. (νόμος περί οικοδομικής) και το νόμο αριθμός 360/1992 Sb)
οδηγού φορτηγών (Fyzicka osoba fidici drazni vozidlo), που αντιστοιχεί σε δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει οκταετή τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμπληρώνεται με εξετάσεις maturitni zkouskaVai ολοκληρώνεται με κρατικές εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχημάτων,
τεχνικού επισκευής φορτηγών (Drazni revizni technik), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια σχολή μηχανικών ή ηλεκτρονικών, και που ολοκληρώνεται με εξετάσεις maturitni zkouska,
εκπαιδευτή οδήγησης (Ucitel autoskoly), πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορίας ή μηχανών που ολοκληρώνονται με εξέταση maturitni zkouska,
κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων με κινητήρα (Kontrolni technik STK), πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται με maturitni zkouska. Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής πρακτικής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο και να έχει ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον κρατικό τεχνικό διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών καθώς και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις,
μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων (mechanik mefeni emisi),που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπλήρωση με εξέταση maturitni zkouska. Επίσης, ο αιτών πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική κατάρτιση μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων διάρκειας 8 ωρών και να υποβάλλεται με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις,
πλοιάρχου κλάσης I (kapitan I. tfidy), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ολοκληρώνονται με εξέταση maturitni zkouska και εξετάσεις μετά τις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελματική αυτή εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από τετραετή επαγγελματική άσκηση που ολοκληρώνεται με εξετάσεις,
συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας (restaurator pamatek, kterajsou dily umeleckych remesel), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών εάν πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον τομέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 12 ετών σε συναφή τομέα, συν 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση maturitni zkouska, ή 8 έτη επαγγελματικής πείρας στην περίπτωση δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που καταλήγει σε τελικές εξετάσεις μαθητείας,
συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία και βρίσκονται σε μουσεία και πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων πολιτιστικής αξίας (restaurator del vytvarnych umeni, ktera nejsou pamatkami a jsou ulozena ve sbirkach muzei a galerii, a ostatnich pfedmetu kulturni hodnoty),που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, συν 5 έτη επαγγελματικής πείρας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης που ολοκληρώνεται με εξέταση maturitni zkouska,
διαχειριστή αποβλήτων (odpadovy hospodaf),που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - συμπλήρωση με εξέταση maturitni zkouska και τουλάχιστον πενταετή πείρα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία,
προϊσταμένου τεχνολογίας εκρηκτικών (Technicky vedouci odstfelu), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης- ολοκλήρωση με εξέταση maturitni zkouska,

 

και ακολουθείται από:

 

δύο έτη ως μηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες δραστηριότητες) και 1 έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάμηνο ως βοηθός μηχανικού ανατινάξεων, 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας νομαρχιακής αρχής ορυχείων,τουλάχιστον έξι μήνες πρακτική εξάσκηση στον τομέα του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ανατινάξεων σημαντικού μεγέθους, 32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της Τσεχικής Αρχής Ορυχείων

 

στη Λετονία:

 

μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού (vilces lidzekja vaditaja (masinista) paligs),πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαγγελματική κατάρτιση που ολοκληρώνεται με ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για 5 έτη

 

στις Κάτω Χώρες:

 

δικαστικού επιμελητή (gerechtsdeurwaarder),
κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων (tandprotheticus),

 

που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης:

 

i) στην περίπτωση του δικαστικού επιμελητή (gerechtsdeurwaarder), συνολικής διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οκτώ έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με κρατικές εξετάσεις και συμπληρώνεται με τρία έτη θεωρητικής και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,

 

ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων (tandprotheticus) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης στον τομέα της κατασκευής οδοντικών προθέσεων και πιστοποιείται με εξετάσεις

 

στην Αυστρία:

 

δασολόγου (Forster),
παροχής τεχνικών συμβουλών (Technisches Buro),
εκμίσθωσης εργασίας (Uberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitskraften),
πράκτορα ευρέσεως εργασίας (Arbeitsvermittlung),
συμβούλου επενδύσεων (Vermoegensberater),
ιδιωτικού αστυνομικού (Berufsdetektiv),
φύλακα (Bewachungsgewerbe),
κτηματομεσίτη (Immobilienmakler),
διαχειριστή ακινήτων (Immobilienverwalter),
οργανωτή οικοδομικών έργων (Bautrager, Bauorganisator, Baubetreuer),
ινστιτούτου είσπραξης οφειλών (Inkassoburo / Inkassoinstitut),

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών ή εμπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται με τεχνικές ή εμπορικές εξετάσεις επιπέδου λυκείου και συμπληρώνονται με εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο εργασίας που πιστοποιείται με επαγγελματικές εξετάσεις,

 

συμβούλου ασφαλίσεων (Berater in Versicherungsangelegenheiten), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που περιλαμβάνει έξι έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη μαθητείας και τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται με εξετάσεις,
αρχιτεχνίτη οικοδόμου / προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός (Planender Baumeister),
αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός (Planender Zimmermeister),που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών σπουδών και πέντε έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με επαγγελματικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στο βαθμό που η εν λόγω εκπαίδευση σχετίζεται με το δικαίωμα εκπόνησης κτιριακών μελετών, τεχνικών υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων (το προνόμιο Μαρία Θηρεσία),
εμπορικού λογιστή (Gewerblicher Buchhalter), δυνάμει του 1994 Gewerbeordnung (νόμος του 1994 σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία),
ανεξάρτητου λογιστή (Selbstandiger Buchhalter), δυνάμει του 1999 Bundesgesetz iiber die Wirtschaftstreuhandberufe (νόμος του 1999 σχετικά με τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας λογιστικής)

 

στην Πολωνία:

 

τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε τοπικό σταθμό ελέγχου οχημάτων (Diagnosta przeprowadzajajcy badania techniczne w stacji kontroli pojazdow ο podstawowym zakresie badan),που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και 3 έτη βασικής εκπαίδευσης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα ελέγχου της κατάστασης των αυτοκινήτων - 51 ώρες και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις
τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε νομαρχιακό σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων (Diagnosta przeprowadzajajcy badania techniczne pojazdu w okrejgowej stacji kontroli pojazdow),που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και 4 έτη πρακτικής άσκησης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα ελέγχου της κατάστασης των αυτοκινήτων (51 ώρες) και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις,
τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων (Diagnosta wykonuj^cy badania techniczne pojazdow w stacji kontroli pojazdow),που αντιστοιχεί σε:

 

i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή

 

ii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη οκταετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βασική και ειδικευμένη κατάρτιση, με εξετάσεις μετά από κάθε φάση.

 

Η διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιμέρους εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης κατάρτισης για τον τεχνικό προσδιορίζονται χωριστά στο κανονισμό του Υπουργείου Υποδομών, της 28-11-2002 σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθμός 208, θέση 1769).

 

διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (Dyzurny ruchu),που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 45 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, ή οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 63 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

 

5. Εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως National Vocational Qualifications ή ως Scottish Vocational Qualifications

 

Η εκπαίδευση του:

 

εγκεκριμένος / η νοσοκόμος κτηνιατρικής (listed veterinary nurse),
ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων (mine electrical engineer),
μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων (mine mechanical engineer),
ειδικού θεραπευτικής οδόντων (dental therapist),
ειδικού υγιεινής οδόντων (dental hygienist),
οπτικού (dispensing optician),
επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων (mine deputy),
κατ' επάγγελμα συνδίκου (insolvency practitioner),
αναγνωρισμένου ειδικού μεταβιβάσεων ακινήτων (licensed conveyancer),
τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων (certified technically competent person in waste management),που οδηγούν σε τίτλους οι οποίοι αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National Framework of Vocational Qualifications του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:

 

επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων ευρέως φάσματος σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων,
επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 42 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.