Προεδρικό διάταγμα 3/9/02e - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω οικισμών καθορίζονται ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων των εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχών 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που στις 13-03-1981 ημερομηνία δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6 με μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 400 m2.

 

Για κτίρια κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης για τα πρώτα 2.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,6 και για πέραν των 2.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,1 με μέγιστη δόμηση τα 1.000 m2.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m πάνω από το οποίο επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 1.5 m.

 

6. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα πλάγια όρια του γηπέδου 3 m τουλάχιστον. Μέσα σε αυτή την απόσταση δεν επιτρέπονται εξώστες ή άλλες κατασκευές.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Β. Στις περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των από [ΒΔ] 17-09-1947 (ΦΕΚ 215/Α/1947), [ΒΔ] 17-10-1953 (ΦΕΚ 309/Α/1953) και [ΒΔ] 20-04-1955 (ΦΕΚ 113/Α/1955) διαταγμάτων για τον οικισμό Άγιο Κήρυκο και του από [Ν] 13-08-1970 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 174/Δ/1970) για τον οικισμό Θέρμα. Στις περιοχές αυτές δεν ισχύει η παρέκκλιση αρτιότητας των 50 m2 που καθορίστηκε με τα παραπάνω Διατάγματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.