Προεδρικό διάταγμα 3/9/83b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συμβατική αξία του αυθαιρέτου για την επιβολή των προστίμων αυθαιρέτου κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 υπολογίζεται με εφαρμογή της τιμής μονάδος όγκου της κατασκευής που χρησιμοποιείται για έκδοση οικοδομικής αδείας κατά το χρόνο που λαμβάνει γνώση η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την ύπαρξη του αυθαιρέτου.

 

2. Η πιο πάνω συμβατική αξία του αυθαιρέτου πολλαπλασιάζεται επί 1,0 ή 1,2 ή 2,0 αντίστοιχα για απλή ή συνήθη η πολυτελή κατασκευή.

 

3. α) Απλή κατασκευή είναι ισόγειο κτίριο απλούστατης εσωτερικής διάταξης με στοιχειώσεις εγκαταστάσεις.

 

β) Συνήθης κατασκευή είναι ισόγειο κτίριο απλής λειτουργίας και εσωτερικής διάταξης με συνήθεις εγκαταστάσεις.

 

γ) Πολυτελής κατασκευή είναι κτίριο, που η λειτουργία του, η εσωτερική του διάταξη η κατασκευή του και οι εγκαταστάσεις του ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις ή είναι κτίριο σύνθετης λειτουργίας που ανταποκρίνεται σε αυξημένες τεχνικές ή καλλιτεχνικές απαιτήσεις.

 

4. Ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας είναι δυνατό να γίνει από την αρμόδια πολεοδομική αρχή με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς και τρέχουσες τιμές, εφόσον το επιθυμεί ο υπόχρεος και επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η αξία του αυθαιρέτου δεν πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Σε περίπτωση μη τελειωμένου κτίσματος ή κατασκευής η κατά τα παραπάνω καθοριζομένη αξία μειώνεται ανάλογα.

 

6. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μπορεί όπου συντρέχει περίπτωση να διορθώσει του σχετικούς υπολογισμούς, για τον προσδιορισμό της αξίας για την επιβολή του προστίμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.