Προεδρικό διάταγμα 3/9/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται το από 06-10-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 560/Δ/1990).

 

2. Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ανωτέρω καταργουμένου προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν έχει ήδη παρέλθει άπρακτη η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος προθεσμία.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.