Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Αντιδήμαρχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στους δήμους το δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι:

 

i. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, ενώ στους δήμους με πληθυσμό πάνω από δύο και έως δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο Αντιδήμαρχοι.

 

ii. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν και έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις Αντιδήμαρχοι.

 

iii. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν και έως σαράντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις Αντιδήμαρχοι.

 

iv. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από σαράντα χιλιάδες έναν και έως εκατό χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε Αντιδήμαρχοι.

 

v. Σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν και έως εκατό πενήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται έξι Αντιδήμαρχοι.

 

vi. Στους μεγαλύτερους δήμους ο αριθμός αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

β. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει με απόφασή του ο δήμαρχος. Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά οποτεδήποτε τον αντιδήμαρχο.

 

γ. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους.

 

Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο δήμαρχος.

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται και στους αντιδημάρχους.

 

ε. Στους δήμους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαμερίσματα μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του διατάγματος αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.