Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κτήση Δημοτικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα. Οι γονείς υποχρεούνται μέσα σε ενενήντα μέρες από τη γέννηση του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δημοτικότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη Δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη Δημοτικότητα του πατέρα.

 

2. Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο από γονείς άγνωστης ιθαγένειας είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου γεννήθηκε.

 

3. Αν η γονική μέριμνα περιέλθει στον έναν από τους γονείς, το τέκνο μπορεί να αποκτήσει τη Δημοτικότητα του γονέα αυτού.

 

4. Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι δημότης η μητέρα του.

 

5. Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε εκούσια ή δικαστικά ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρησης της δήλωσης αναγνώρισης τη Δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση.

 

6. Ο δημότης που υιοθετείται ενώ είναι ανήλικος αποκτά τη Δημοτικότητα του θετού γονέα, αφότου υιοθετήθηκε. Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου εφαρμόζονται και για το θετό τέκνο ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1.

 

7. Το τέκνο αγνώστων γίνεται δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου βρέθηκε.

 

8. Ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του μετά από μια διετία να γίνει δημότης σε κάποιο δήμο ή κοινότητα όταν αποκτά εκεί κατοικία. Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους στο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, από όπου μεταδημοτεύει, τη Δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη Δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του αν όμως δεν την έχουν διατηρούν τη δημοτικότητά τους. Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για την μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση της αστυνομικής αρχής στην Περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα στον οποίο πρόκειται να γίνει η μεταδημότευση.

 

9. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

 

α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη Δημοτικότητα του άλλου.

 

β) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου για να αποκτήσουν τη Δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο.

 

γ) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική Δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

 

10. Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με αίτησή του γίνεται δημότης στο δήμο ή στην κοινότητα της κατοικίας του.

 

11. Ειδικές διατάξεις για την απόκτηση της Δημοτικότητας εξακολουθούν να ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.