Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αναγνώριση και διαίρεση δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δήμοι είναι:

 

α) όσοι έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και

 

β) όσοι προέρχονται από συνένωση κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων, εφόσον ο Πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 7.000 κατοίκους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

2. Ο δήμος αναγνωρίζεται με διάταγμα, δύο μήνες το αργότερο αφότου η πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα νομού ή αφότου δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού.

 

3. Δήμοι που έχουν περισσότερους από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους διαιρούνται σε διαμερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, κοινότητες που έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χαρακτηριστεί λουτροπόλεις, μπορεί να αναγνωριστούν σε δήμους εφόσον έχουν πληθυσμό τουλάχιστον 2.500 κατοίκους. Με όμοιο διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του άρθρου 11 παράγραφος 1 μπορούν να αναγνωριστούν σε δήμους, κοινότητες ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.