Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Δημοτολόγιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε δήμο και κοινότητα τηρείται Δημοτολόγιο.

 

2. Στους δήμους και κοινότητες που προέρχονται από συνένωση καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τηρείται το Δημοτολόγιο των καταργηθέντων έως την κατάρτιση ενιαίου δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991), η οποία πρέπει να έχει συντελεστεί εντός ενός έτους από την εγκατάσταση των αρχών του νέου δήμου ή κοινότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας έως έξι (6) ακόμη μήνες, ανάλογα με τον πληθυσμό του νέου δήμου ή κοινότητος.

 

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τα σχετικά με τη Δημοτικότητα έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου δήμου ή κοινότητας και μνημονεύεται και το όνομα του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ο δημότης.

 

Μετά τον καταρτισμό του ενιαίου δημοτολογίου πρέπει να μνημονεύεται στα σχετικά με τη Δημοτικότητα έγγραφα η καταγωγή του δημότη από το δήμο ή την κοινότητα που καταργήθηκε.

 

4. Κατά ανάλογο με τις παραγράφους 2 και 3 τρόπο, και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α/1993) εντός της ίδιας προθεσμίας καταρτίζεται το Μητρώο Αρρένων του νέου δήμου ή κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 2,3 και 4 προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

5. Οτιδήποτε αφορά την κατάρτιση και την τήρηση του δημοτολογίου, ο τύπος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με διάταγμα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους, για την εγγραφή, διαγραφή, διόρθωση, μεταβολή ή προσθήκη στοιχείων, που λείπουν από το Δημοτολόγιο και κάθε λεπτομέρεια για την ανασύνταξη αυτού λόγω καταστροφής ή απώλειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.