Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 263

Άρθρο 263: Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε αίτηση για συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, που αφορά δήμους, κοινότητες ή δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα ή λοιπά νομικά πρόσωπα των δήμων και κοινοτήτων, όπου υπηρετεί δικηγόρος, πριν εισαχθεί στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό συμβούλιο, του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου, στέλνεται στο δικηγόρο, για να γνωμοδοτήσει ως προς το νομικό μέρος. Συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης, που γίνεται χωρίς αυτήν την γνωμοδότηση, είναι αυτοδικαίως άκυρος.

 

Στα θέματα για τα οποία επιτρέπεται Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης δεν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν μισθολογικές απαιτήσεις, όπως μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 253 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.