Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 281

Άρθρο 281: Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ταμιακή υπηρεσία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητη από τη δημοτική ή την κοινοτική.

 

2. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται ανάμεσα σε υπαλλήλους τραπεζών ή δημόσιους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου και διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται και ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2 ή από ορκωτούς ελεγκτές ή οικονομικούς επιθεωρητές (νόμος [Ν] 2343/1995), που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους που βαρύνει την επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.