Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 299

Άρθρο 299: Αδελφοποίηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αδελφοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

2. Οι ανταλλαγές αποστολών και άλλες εκδηλώσεις των αδελφοποιημένων και μη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους ξένων κρατών και οι ανταλλαγές ή μετακλήσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, γίνονται μέσα στα πλαίσια των διεθνών ή διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Χώρα μας με τα άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς και με την αρχή της αμοιβαιότητας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών Η γνώμη αυτή απαιτείται και για την εμφάνιση των καλλιτεχνικών κ.λ.π. συγκροτημάτων σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός αυτού που αρχικά τα προσκάλεσε.

 

3. Οι Δαπάνες, που αποφασίζονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για την υλοποίηση των σκοπών της αδελφοποίησης και για τις ανταλλαγές και μετακλήσεις πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Ανταλλαγές αποστολών και μετακλήσεις ξένων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων. γίνονται και από το νομικά πρόσωπα του άρθρου 203. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζονται ανάλογα.

 

5. Για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμους, κοινότητες), στο εξωτερικό (όπως για εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαίδευση και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας) απαιτείται προηγούμενη άδεια του περιφερειακού διευθυντή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.