Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, με απόδειξη, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους.

 

2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους Εκλογείς του τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 67 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994, εφαρμόζονται αναλόγως και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του παρόντα κώδικα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.