Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αναγνώριση και τις μεταβολές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία, συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του νομού, ως πρόεδρο και τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον περιφερειακό διευθυντή. Τον πρόεδρο πρωτοδικών και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το συμβούλιο συνεδριάζει αν είναι παρόντα τρία τουλάχιστο μέλη του οπότε η απόφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη.

 

2. Το συμβούλιο διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη για το αν είναι βάσιμες κατά το νόμο και κατά την ουσία οι αιτήσεις για την αναγνώριση ή την ένωση κατά τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 4 ή την προσάρτηση και αποφασίζει για τις ενστάσεις που έχουν ασκηθεί κατ' αυτών, με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 

3. Το συμβούλιο κρίνει ύστερα από επιτόπια έρευνα, την οποία διεξάγει είτε το ίδιο είτε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλο δημόσιο όργανο που ορίζει το συμβούλιο. Για την έρευνα αυτή συντάσσεται έκθεση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.