Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διαδικασία συντονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία χρονικού προγραμματισμού του προηγούμενου άρθρου ανακύψουν αντικρουόμενα αιτήματα, ο διαχειριστής υποδομής προσπαθεί, μέσω συντονισμού των αιτημάτων, να εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό όλων των αιτημάτων και να επιτυγχάνει την επίλυση τυχόν διαφορών.

 

2. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαχειριστής υποδομής μπορεί, εντός ευλόγων ορίων, να προτείνει χωρητικότητα υποδομής διαφορετική από εκείνη που έχει ζητηθεί.

 

3. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία συντονισμού καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. Κατά τη διατύπωση των αρχών αυτών, λαμβάνεται ιδίως υπόψη η δυσκολία ρύθμισης διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών καθώς και η επίδραση που μπορεί να έχουν τυχόν τροποποιήσεις σε άλλους διαχειριστές υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.