Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ανάπτυξη και ασφάλεια της υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής υποδομής, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 2 και 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 324/1996, καταρτίζει, εντός 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προδιαγραφές κατασκευής της σιδηροδρομικής υποδομής και του τροχαίου υλικού καθώς και κανόνες ασφαλείας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Η συμμόρφωση του τροχαίου υλικού και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις τις παραγράφου 1 πιστοποιείται από κάθε φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (νόμου [Ν] 2231/1994, ΦΕΚ 139/Α/1994) ή από άλλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και με την επιφύλαξη των άρθρων 73, 87 και 88 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορεί να χορηγείται επαρκής χρηματοδότηση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή υποδομής, ιδίως για την κάλυψη νέων επενδύσεων.

 

4. Ατυχήματα που οφείλονται σε ελλιπή συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και κανόνες της παραγράφου 1 του παρόντος διερευνώνται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό κυρίως τη διαπίστωση και αξιολόγηση των τεχνικών και άλλων όρων που προκάλεσαν το περιστατικό αυτό. Η αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας είναι ανεξάρτητη από αρμοδιότητες άλλου οργάνου ή αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.