Προεδρικό διάταγμα 422/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιτροπή εκτίμησης της αξίας των συνεισφερομένων στον αστικό αναδασμό ακινήτων, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη αμέσως μετά την κοινοποίηση του προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης Ζώνης Αστικού Αναδασμού στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και την κατά νόμο καταχώρησή του σε ειδικό βιβλίο. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η Ζώνη Αστικού Αναδασμού, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, από τον προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομίας για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας για τους υπόλοιπους νομούς, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής, αυτά αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους στην υπηρεσία.

 

2. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας ή Τμήματος Πολεοδομίας. Έργο του είναι ιδίως η τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, η τήρηση βιβλίου και αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης επιμελείται, με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν τη Ζώνη Αστικού Αναδασμού, όπως την κτηματογράφηση και κτηματολόγιο της περιοχής, διαγράμματα εφαρμογής, ενημερωμένα ρυμοτομικά σχέδια.

 

Ο Γραμματέας φυλάσσει επίσης στη σφραγίδα της Επιτροπής η οποία είναι ειδική και αναγράφει:

 

{ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ __________ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΖΑΑ __________ Π.Ε. __________ ΔΗΜΟΥ __________}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.