Προεδρικό διάταγμα 422/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου της προβαίνει στην κατάρτιση της τελικής πράξης παραχώρησης, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση, των νέων ακινήτων στους δικαιούχους της. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων γίνεται και τμηματικά υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του νόμου 947/1979.

 

2. Μετά την κατάρτιση της πράξεως αυτής τα πρακτικά, τα βιβλία και το αρχείο της Επιτροπής παραδίδονται συντασσομένου ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής, στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας ή Τμήματος Πολεοδομίας για φύλαξη στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 

3. Η παραπάνω πράξη καταχώρησης κυρώνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη εντός δύο μηνών από της υποβολής αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.