Προεδρικό διάταγμα 428/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση Διευθύνσεων Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων αποτελούν οι κατωτέρω Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

β. Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.

 

γ. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων.

 

δ. Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων.

 

ε. Ανεξάρτητο Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Γραμματείας.

 

2. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Οργανικών μονάδων των ανωτέρω Διευθύνσεων σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, γίνεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, που κατά τις κείμενες διατάξεις ανήκουν ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και εκείνων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην ποιότητα των Δημοσίων Έργων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που δεν έχουν αποκεντρωθεί σε περιφερειακές Υπηρεσίες ή με βάση σχετικές ρυθμίσεις θα υπαχθούν στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/1999).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.