Προεδρικό διάταγμα 430/81

ΠΔ 430/1981: Περί των όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως ειδικής αδείας λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 02-05-1959 περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 430/1981: Περί των όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως ειδικής αδείας λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 02-05-1959 περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος, (ΦΕΚ 115/Α/1981), 04-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 248/1914 περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4085/1960 περί συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 248/1914.

 

2. Την υπ' αριθμόν 5/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 21-04-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.