Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 23d

Άρθρο 23Δ: Επενδύσεις του νόμου 289/1976, επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και στη ζώνη βάθους 20 km από την παραμεθόρια γραμμή στους νομούς Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σύμφωνα με εγκριτική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου [Ν] 289/1976, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μέχρι 15-12-1995, μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τα στοιχεία που έγινε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου [Ν] 289/1976, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν παραγωγικά στο αντικείμενο για το οποίο έχουν υπαχθεί.

 

2. Από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος οι επιχειρήσεις σταματούν να απολαμβάνουν των κινήτρων του νόμου [Ν] 289/1976 και παίρνουν την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου του παρόντος. Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση με βάση το παρόν θα αφαιρείται η ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει καταβληθεί με βάση το νόμο [Ν] 289/1976. Η διαφορά που προκύπτει είτε θα καταβάλλεται στις τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει την επένδυση με μακροπρόθεσμο δανεισμό, για μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα προς αυτές, είτε θα καταβάλλεται στις επιχειρήσεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται ο τρόπος ικανοποίησης από το ποσό της επιχορήγησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, εφόσον υπάρχουν, καθώς και η μορφή με την οποίο θα εμφανίζεται η επιχορήγηση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

 

4. Τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί από την ισχύ του νόμου [Ν] 289/1976 και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στο παρόν, παραμένουν χωρίς να φορολογηθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.