Προεδρικό διάταγμα 457/83

ΠΔ 457/1983: Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 457/1983: Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού, (ΦΕΚ 174/Α/1983), 28-11-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 28 του νόμου 1158/1981 περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού (ΦΕΚ 127/Α/1981)

 

2. Την υπ' αριθμόν 191/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 3: Κωλύματα ασυμβίβαστα

Άρθρο 4: Τμήματα Σχολών και Πιστοποιητικά Σπουδών

Άρθρο 5: Προσόντα Διευθυντή και Καθηγητών

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού.

 

Αθήνα, 09-11-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.