Προεδρικό διάταγμα 4/4/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2)γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 470/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987), τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που ο συντελεστής δόμησης του ωφελουμένου ακινήτου έχει εξαντληθεί κατά νόμιμο τρόπο και είναι μεγαλύτερος από τον ισχύοντα στην περιοχή, ερευνάται αν, με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου β, είναι δυνατή η περαιτέρω προσθήκη με μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης τότε αν Ο ισχύων συντελεστής της περιοχής είναι μικρότερος της μονάδας, προσαυξάνεται ο πραγματοποιηθείς συντελεστής δόμησης κατά ποσοστό 10% χωρίς η πρόσθετη αυτή επιφάνεια, μετά της υπάρχουσας να υπερβαίνει τον αριθμό 1.00.

 

Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για ανέγερση ειδικών κτιρίων, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και για περιοχές που έχουν καθοριστεί ως ΖΑΣ (Ζώνες Αγοράς Συντελεστή).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.