Προεδρικό διάταγμα 4/8/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Επιπλέον των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

 

Ελάχιστη επιφάνεια: 50 m2 και

Ελάχιστη πλευρά: 5 m και

 

β) τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,50 m που προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Β. Τομέας ΙΙ. (χώρος αθλητισμού)

 

1. Συντελεστής δόμησης: 0,20.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 15% της επιφανείας τους.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,50 m που προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Γ. Επιπλέον για τους τομείς Ι και ΙΙ ορίζονται:

 

1. Το κτίριο τοποθετείται μέσα στο οικόπεδο υποχρεωτικά σε θέση ώστε να αφήνεται από τα πίσω και πλάγια όρια αυτού απόσταση Δ, όπως ορίζεται από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985.

 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή των παραπάνω δεν εξασφαλίζεται στο οικόπεδο ελάχιστη διάσταση κτιρίου 7,00 m τότε η ως άνω απόσταση Δ αφήνεται μόνο από το ένα πλάγιο όριο του οικοπέδου.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

3. Οι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη.

 

4. Στην παραπάνω περιοχή ισχύει το από 23-11-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 691/Δ/1990).

 

5. Απαγορεύονται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων να ορίζονται στο χώρο του προκηπίου.Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.