Προεδρικό διάταγμα 53/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Δήμο Αμαλιάδας η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983.

 

Η τροποποίηση ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα.

 

Επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως ισχύει κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

2. Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης ή το εύρος των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής.

 

Εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Δήμου τροποποιήσεις που αφορούν στη μείωση του εύρους των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής, καθώς και στη μείωση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να επιβάλλεται ή τροποποιείται προκήπιο χωρίς μείωση του πλάτους του.

 

3. Με τις τροποποιήσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται οι χρήσεις εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου.

 

4. Ως βασικό οδικό δίκτυο κατά την προηγούμενη παράγραφο νοείται εκείνο που χαρακτηρίζεται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι και ως αρτηρίες.

 

Εάν δεν έχει εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως βασικό οδικό δίκτυο νοούνται οι εθνικοί δρόμοι κατά το τμήμα, που εμπίπτει εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και που καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη, κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Νομαρχιακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.