Προεδρικό διάταγμα 5/4/93b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β και Γ, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

1. Τομέας Α.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Τομέας Β.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

3. Τομέας Γ.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

4. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατατμήσεως στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

Β. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων και για τους τρεις τομείς ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

3. Αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 7 m.

 

4. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 35%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.