Προεδρικό διάταγμα 5/5/92c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2.

 

2. Επί πλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 150 m2 60% της επιφανείας του.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου πάνω από 150 m2 έως 500 m2 50%.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου πάνω από 500 m2 40%.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2 συντελεστής δόμησης 0,4.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250 m2 μέχρι 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,3.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 μέχρι 750 m2 συντελεστής δόμησης 0,2.

δ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 750 m2 συντελεστής δόμησης 0,1.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,5 m.

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους 1,5 m.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.