Προεδρικό διάταγμα 5/5/92d - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια, εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ως εξής:

 

Α. Τομείς ΙΑ και ΙΒ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2 υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m, και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας ΙΑ: 8,50 m.
Τομέας ΙΒ: 9 m.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 2 m και συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενών ύψους μέχρι 1 m.

 

6. Τα μπαλκόνια πρέπει να έχουν μήκος μέχρι 6 m και να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1 m.

 

Β. Τομέας ΙΓ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2 υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m, και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.