Προεδρικό διάταγμα 601/79

ΠΔ 601/1979: Περί ιδρύσεως, επεκτάσεως ή μεταφοράς βιοτεχνικών επιχειρήσεων, άνευ αδείας σκοπιμότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 601/1979: Περί ιδρύσεως, επεκτάσεως ή μεταφοράς βιοτεχνικών επιχειρήσεων, άνευ αδείας σκοπιμότητας, (ΦΕΚ 179/Α/1979), 08-08-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 παραγράφου 2 του νόμου [Ν] 4480/1965 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 4256/1962 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων,

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 858/1979 περί συστάσεως θέσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως τινών θεμάτων Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας,

 

3. Την υπ' αριθμόν 227/24-01-1979 (ΦΕΚ 57/Α/1979) απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής περί χρηματοδοτήσεως ιδιωτών δια την ανέγερση, επισκευή ή διαρρύθμιση πολυωρόφων κτιρίων καταλλήλων προς εγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 24/21-06-1979 γνωμοδότηση του παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας Συμβουλίου Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 683/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 31-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.