Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διαβίβαση σχεδίων και πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 9 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

1. Τα σχέδια των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των διαταγμάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και οι γραπτές εισηγήσεις των υπουργών για έκδοση πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί με τα κείμενα των πράξεων και των διαταγμάτων αυτών διαβιβάζονται εγκαίρως στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για την απαραίτητη επεξεργασία και την εγγραφή τους στην Ημερήσια διάταξη.

 

άρθρο 9 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

2. Τα σχέδια των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και των διαταγμάτων καθώς και οι εισηγήσεις της προηγούμενης παραγράφου εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και εισάγονται για συζήτηση στην πρώτη, μετά τη διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον διαβιβάστηκαν τρεις, τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

 

άρθρο 9 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

3. Οι προτάσεις των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό πολιτικό ζήτημα ή για ανακοινώσεις απευθύνονται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σαράντα οκτώ ώρες, το αργότερο, πριν από τη συνεδρίαση και συνοδεύονται από σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο διανέμεται στα μέλη της Κυβέρνησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

άρθρο 9 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

4. Κάθε μέλος της Κυβέρνησης που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης ή για ανακοίνωση οφείλει, παράλληλα με την αποστολή του επεξηγηματικού σημειώματος της προηγούμενης παραγράφου, να ενημερώσει τους συναδέλφους του που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της πρότασής του.

 

άρθρο 9 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

5. Οι προτάσεις για διορισμούς προσώπων, για τους οποίους απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων, το οποίο διανέμεται στα μέλη της Κυβέρνησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.