Προεδρικό διάταγμα 65/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών όταν συγχωνεύτηκε, όπως οι αρμοδιότητες, υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.

 

Μεταφέρονται επίσης α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι Γενικές Γραμματείες Ισότητας των Φύλων (άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση β)β του προεδρικού διατάγματος 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010)) και Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ)1 υποπερίπτωση α)α του προεδρικού διατάγματος 96/2010) και β) η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010)), καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών, φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

3. Έως ότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου καθώς και των υπηρεσιών που υπαγόταν σε αυτό, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν έως τις 31-12-2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που μεταφέρονται σε αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.