Προεδρικό διάταγμα 66/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εκδιδόμενο παραχωρητήριο λαμβάνει αύξοντα αριθμό από Βιβλίο Παραχωρητηρίων Ζώνης Αστικού Αναδασμού της περιοχής, που τηρείται στην οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Πολεοδομίας.

 

2. Το παραχωρητήριο παραδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στον αναγραφόμενο δικαιούχο ή σε αντιπρόσωπο του ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό και συντάσσεται σχετική πράξη παραδόσεως επ' αυτού.

 

3. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου, παραμένει στο αρχείο της παραπάνω υπηρεσίας.

 

4. Το παραχωρητήριο αποτελεί τίτλο πρωτοτύπου κτήσεως κυριότητος επί του παραχωρουμένου ακινήτου και μεταγράφεται με αίτηση των δικαιούχων και των διαδόχων αυτών ή της αρχής είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.